Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar

Har du en fråga om gynekologiska cellprov? Här svarar Anna Carlund på RCC Väst på vanliga frågor.

Regionalt cancercentrum Väst (RCC Väst) är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. 

Förutsättningen för att få en kallelse är att du har ett personnummer med jämn näst sista siffra.

Kvinnor mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning var tredje år och mellan 50 och 64 år var femte till sjunde år, beroende på om tidigare prov analyserats för Humant papillomvirus (HPV) eller ej. Mellan 23-29 års ålder görs det en cellanalys och om cellerna är avvikande går provet vidare för analys av HPV. Från och med 30 års ålder analyseras proverna för HPV. Om HPV finns i provet går det vidare för cellanalys. Detta sätt att analysera proverna ger ett säkrare skydd än tidigare.

Om du har ändrat juridiskt kön och har livmoderhals bör du enligt det nationella vårdprogrammet ta dina cellprover på gynekologisk mottagning. Har du inte redan kontakt med en gynmottagning bör du kontakta en sådan för provtagning enligt vårdprogrammet. Bor du i Västra Götaland eller Halland har du även möjlighet att kontakta Sexualmedicinskt Centrum.

Är du 64 år eller äldre och har gått på cellprovskontrollerna tidigare i livet har du mycket liten risk att utveckla cellförändringar. Enligt det nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer skall det sista provet erbjudas vid fyllda 64 års ålder. Kvinnor mellan 23 och 49 år erbjuds provtagning var tredje år och mellan 50 och 64 år var femte till sjunde år, beroende på om tidigare prov analyserats för Humant papillomvirus (HPV) eller ej. Fler och tätare undersökningar ger inget ökat skydd mot livmoderhalscancer. Har du däremot tidigare i livet behandlats för allvarliga cellförändringar kommer du att fortsatt bli kallad till cellprov vart tredje år livet ut.
Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården.

Provtagningen görs på barnmorskemottagning av en barnmorska. Har du fått erbjudande om självprovtagning för HPV tar du provet själv från slidan. Du behöver inte nå livmoderhalsen med provtagningspinnen.

Provet tas när du ligger i en gynekologisk undersökningsstol (ofta kallad gynstol) av en barnmorska. Provtagningen går snabbt, tar ofta bara någon minut, och har som enda syfte att ta ett cellprov från livmoderhalsen. Provet tas med hjälp av en spatel i plast som ser ut ungefär som en glasspinne. Denna stryks mot livmoderhalsens nedre del. Sedan används en mjuk, tunn borste (som en mjuk mascaraborste) som försiktigt borstar ur celler från livmoderhalsens nedre del. Cellerna överförs till en burk med vätska och skickas till ett laboratorium, specialiserat på cellprover. Där kan provet analyseras för förekomst av Humant papillomvirus (HPV) och cellerna undersökas i mikroskop. I vissa landsting används endast en ”allt-i-ett-borste”. 

Det kan kännas obehagligt att ligga i gynstol och du kan känna dig lite naken, men undersökningen är inte smärtsam.

Ja, det är ett viktigt prov. Det är en mycket billig livförsäkring. Förstadier kan lätt åtgärdas. Går du på cellprov eller tar HPV-självprov var gång du blir kallad får du mer än 90% skydd mot livmoderhalscancer. 

För bästa resultat av provtagningen ska du inte ha mens. Boka i så fall om till en ny tid! Man behöver inte förbereda sig på något särskilt sätt. HPV-självprov kan du ta även om du har mens.

Nej, har du inte haft någon sexuell kontakt någon gång behöver inte prov lämnas.

Ja, det spelar ingen roll vem du har haft sex med. 

Ja, det är lika viktigt att ta provet om du är gravid. Det är en fördel att ta provet tidigt i graviditeten fram till och med graviditetsvecka 15, men provet kan även tas senare. Cellprovtagning under graviditet är inte farligt för graviditeten.

Ja. Det går att lämna cellprov från och med åtta veckor efter förlossningen om du inte längre har avslag.

Nej, är livmodern bortopererad behöver du inte gå på cellprovtagning.
Om du får kallelse trots att du opererat bort livmodern kan du kontakta barnmorskemottagning eller kallelsekansli för att slippa få fler kallelser. Om själva livmoderhalsen fortfarande är kvar d.v.s. inte bortopererad ska du fortsätta med cellprover.

Om du haft allvarliga cellförändringar och därför opererat bort livmodern kan du behöva uppföljning och provtagning 5 år efter operationen. Detta ska skötas via gynekologisk mottagning. Hör med din läkare vad som gäller för dig om du nyss opererat bort livmodern. 

Provet överförs till en burk med specialvätska och skickas till ett laboratorium. Provet analyseras för att se om det finns HPV. Om det finns HPV analyseras provet för att se om det finns cellförändringar.

"Inga tecken på förändringar hittades denna gång".
Det betyder att man inte hittat några cellförändringar eller  HPV. Provet betraktas som normalt och ingen ytterligare undersökning behövs. Du kommer att fortsätta kallas enligt programmet för gynekologisk cellprovskontroll.
Om du får besvär från underlivet som smärta, onormala blödningar eller flytningar ska du på vanligt sätt kontakta sjukvården.

Det finns olika skäl till varför provet inte går att bedöma.  Det kan vara så att man fått med för få celler eller att det kommit med blod i provet. Om man har en lätt infektion kan det också försvåra bedömningen.  Lätta infektioner går ofta över av sig själv utan behandling. I samband med att du fick besked om att provet var obedömbart fick du också veta att du kommer att få en tid för ny provtagning.

HPV är ett virus som kan överföras sexuellt. Det är ett vanligt förekommande virus och de flesta, som har haft sexuella kontakter, får en HPV-infektion någon gång i livet. Hos nästan alla, som fått en HPV-infektion, läker infektionen ut av sig själv. I andra fall uppstår cellförändringar som praktiskt taget alltid visar sig vid cellprovskontroll. Det är bara kvinnor som har en långvarig HPV-infektion som kan utveckla cancer i livmoderhalsen.

Kondom minskar risken. HPV vaccin ger över 90 procents skydd mot de HPV-typer som vaccinerna innehåller om man inte blivit smittad med dessa typeer innan man blev vaccinerad. Läs mer om HPV och vaccin på Folhälsomyndighetens hemsida. Klicka här

Läs mer om säkrare sex från RFSU: RFSU Säkrare sex med eller utan kondom

HPV-vaccinationerna skyddar inte mot alla cellförändringar orsakade av HPV, bara de typer som ingår i vaccinet och som är de vanligaste. Därför skyddas du inte helt även om du är vaccinerad. Vaccinerade kvinnor ska därför absolut fortsätta gå på de gynekologiska cellprovskontroller de blir kallade till.

Oftast ger infektionen inga symptom. Under tiden man har infektionen är man dock smittbärare. Det vanligaste är att viruset läker ut av sig själv. Det är bara i de fall där viruset inte läker ut som risken för livmoderhalscancer ökar.

I Västra Götalandsregionen sänds inbjudan från Regionens kallelsekansli och från Region Halland sänds den från cytologlaboratoriet i Halmstad.

Målsättningen är att alla ska få svar inom 8 veckor. Har du inte fått svar efter åtta veckor, ta kontakt med Regionens kallelsekansli, som kan se om det skickats ut ett svar eller ej. (Detta gäller om du bor i Västra Götalandsregionen. I Halland ska du kontakta Cytologlaboratoriet i Halmstad om svaret dröjer)

Du får svar direkt hem i brevlådan.

Du får alltid svar hem med information om vad som gäller för dig. Vid kvarstående HPV-infektion och/eller cellförändringar får du tid hos gynekolog för s.k. kolposkopi där yttre delen av livmoderhalsen undersöks. Gynekologen tittar på förändringarna med hjälp av kolposkop (ett slags mikroskop där livmoderhalsen kan ses i stark förstoring). Samtidigt tas ett nytt cellprov. Om läkaren ser något avvikande kan vävnadsprover från förändrade områden tas och skickas till undersökning. Om du bedöms ha en förändring som i framtiden kan utvecklas till cancer, brukar det aktuella området på livmoderhalsen tas bort. Detta är ett enkelt ingrepp som vanligen görs i lokalbedövning, vid ett senare tillfälle.  
Du behöver efter detta göra fler kontroller än kvinnor som inte haft några förändringar. Det är viktigt att komma ihåg att det är ytterst ovanligt att ett avvikande cellprov visar sig vara cancer.

Använd kondom vid tillfälliga sexuella förbindelser. Gå och ta cellprov eller ta självprov för HPV när inbjudan kommer. 

Primär HPV-analys för alla kvinnor över 30 år vid gynekologisk cellprovskontroll har använts sedan 2019. Är du under 30 år sker först (primärt) analys av cellerna (cytologisk analys). HPV-analys används då för att skilja ut de mest oskyldiga cellförändringar, som inte innehåller HPV, från de cellförändringar som behöver utredas. Under 2023 kommer sker en övergång till primär HPV-analys för alla åldrar.

Ja, du kan få besked om att provet inte visar cellförändringar, men att det innehöll HPV. Du får också besked om när det är dags för nästa cellprov. Tiden till nästa provtagning beror på vilken typ av HPV-infeltion du har. För att se om HPV läkt ut är det viktig att ta cellprovet då du får din kallelse. Hos de flesta läker HPV ut inom ett par år. Om HPV finns kvar även vid kommande provtagning kommer du att kallas till gynekolog för kompletterande undersökning. 

I Sverige får ca 500 kvinnor varje år livmoderhalscancer. Det tar i regel lång tid, 10-15 år, att utveckla en livmoderhalscancer från att cellförändringar först uppstår. Om du tar prov, varje gång du blir kallad, minskar du risken att drabbas av livmoderhalscancer avsevärt.

Har en fråga som du inte hittar svar på här?

Skriv direkt till Anna Carlund, utvecklingsledare för livmoderhalscancerprevention på RCC Väst:

anna.carlund@vgregion.se

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?


Senast uppdaterad: 2023-01-16 15:36