تماس

در اینجا میتوانید دوباره وقت برای آزمایش غربالگری دهانه رحم رزرو کنید و یا درمانگاه خود برای انجام آزمایش را عوض کنید: 

Boka om ditt cellprov

اگر مایلید درباره قابلیت دسترسی فیزیکی مرکز پزشکی اطلاعات بیشتری بدست آورید، مثلا میخواهید بدانید آیا در آنجا بجای پلکان سطح شیبدار وجود دارد یا نه ویا چیزهایی مانند این، میتوانید این کار را در اینجا انجام دهید: Tillgänglighetsdatabasen

اگر مطمئن نیستید که آخرین بار کی در آزمایش غربالگری دهانه رحم شرکت داشتید و یا شاید فراخوانی را از دست داده­اید میتوانید با دبیرخانه فراخوان­ها Kallelsekansli در منطقه خود با این شماره تماس بگیرید: 0104733910

برای شما که در Halland زندگی میکنید در این وبسایت اطلاعات بیشتری وجود  دارد: https://www.1177.se/halland/cellprov

Senast uppdaterad: 2019-05-02 11:27